Open Site Navigation

Hvem er "vi"?

Hvem er "vi"? tar for seg ytringsfriheten i et kapitalistisk samfunn. Er ytringsfriheten reell i et samfunn med så store sosiale forskjeller? 

 

Utdrag fra teksten "Din sosiale makt har alt å si om du får lov til å ytre deg, og om du blir hørt når du ytrer deg."

Volden som aldri tar slutt

Volden som aldri tar slutt handler om menns vold mot kvinner. Kan vi få en slutt på volden uten at kjønnene er likestilte på alle plan?

 

Utdrag fra teksten "For kvinnene som opplever vold, seksuelle overgrep og voldtekt er vi det fjerneste fra et samfunn de kan leve helt fritt i."

Vi Snakker kun om side

effektene av rasisme

Penger er makt

Hvorfor må vi være sånn?

Transpersoner må fortsatt kjempe

Transpersoner må fortsatt kjempe handler nettopp om dette, hvorfor må transpersoner fortsatt kjempe for rettighetene sine?

 

Utdrag fra teksten "På grunn av alle disse sanksjonene lever transpersoner under mye lavere livsvilkår enn resterende deler av befolkningen"

Hvorfor må vi være sånn er en tekst som beskriver frustrasjonen rundt kjønnsroller. Må vi leve opp til alle disse forventingene?

 

Utdrag fra teksten "Hvorfor må vi alle leve opp til forventningene? Jeg vil ikke være sånn, vil du?"

Penger er makt beskriver problemstillinger rundt et kapitalistisk samfunn, og hvorfor det er vanskelig for unge å endre noe politisk. Har unge økonomisk makt?

 

Utdrag fra teksten "Penger er makt, og når en så stor del av Norges befolkning lever under fattigdomsgrensa er det grunn til bekymring."

Denne teksten skildrer hvordan samfunnsdebatten rundt rasisme er og hvilke aspekter den mangler. Snakker vi kun om sideeffektene ved rasisme?

Utdrag fra teksten "Grunnen til at mennesker opplever diskriminering er ikke på grunn av enkeltmennesker som utøver samme ugjerning om og om igjen. Diskrimineringen kommer fra en rasistisk struktur som er gjennomsyret i samfunnet vårt."

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon