Open Site Navigation

Samfunnet må tåle å høre oss

Jeg har blitt fortalt at jeg må passe språkbruken min fordi den ikke gagner meg i debatt, og det som provoserer meg er å få høre at det ikke gagner meg som kvinne å ta den samme plassen som en mann i debatten. For hvis jeg føler at jeg begrense meg fra å snakke om det jeg står for, så er jeg garantert ikke den eneste og derfor er det så viktig at vi snakker om det.

 

Vi lever i et patriarkat som innebærer at menn gjennomgående har mer makt og ressurser enn kvinner, og samfunnet forventer at vi skal oppføre oss på ulike måter. Fra vi er små jenter blir vi lært opp til at vi skal ikke ta så mye plass og vi skal gjerne være stille, rolige og prioritere andre fremfor seg selv. Det å bryte med denne forventningen til hvordan vi skal oppføre oss som kvinner får ofte sanksjoner som netthets, seksuell trakassering og hersketeknikker. På mange måter svekker dette samfunnsdebatten, fordi vi mister mange viktige stemmer.

 

Hvem som får mest plass avgjør hvilke saker som diskuteres, og derfor må vi oppfordre hverandre til å ta mer plass, tørre å ta opp de viktige sakene og støtte andre kvinner som gjør det. Det at kvinner ikke kan delta i en politisk debatt på samme premisser som menn, fordi vi i større grad blir utsatt for trakassering, hets og begrensninger, ser jeg på som et demokratisk problem. Det er helt uakseptabelt at vi skal styre unna samfunnsdebatten på grunn av dette, og det er på tide at samfunnet lager mer plass til oss.

 

Jeg opplever på mange måter at måten samfunnet ser på meg som kvinne på, begrenser meg fra å delta i samfunnsdebatten like mye som jeg skulle ønske, fordi jeg er redd for negative tilbakemeldinger og seksuell trakassering. Sånn skal det ikke være, og vi må kjempe sammen for å endre det. Som en ung kvinne som har følt meg begrenset fra å delta i samfunnsdebatten, vil jeg si til alle dyktige kvinner der ute: ikke la noe begrense dere og ta den plassen dere fortjener. Vi trenger sterke stemmer, og samfunnet må tåle å høre oss!

Anne Sofie Johnsrud

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon