Open Site Navigation

Pappas lille prinsesse

Pappas lille prinsesse beskriver hvordan det kvinnelige kjønnet opplever å bli sosialisert inn i en rolle hvor all deres verdi kommer fra hvor mye mannen mener de er verdt.

Utdrag fra teksten "Ideen om at kvinner ikke har noen egenverdi utenom det vi kan tilføye menn ga patriarkatet og kapitalismen en gylden sjanse til å samarbeide."

Kuttet av sine egne føtter

Denne teksten tar for seg ekskluderingen av ikke-binære i 8. mars komiteen i Oslo og problematiserer vedtaket.

Utdrag fra teksten: Kan man kalle seg feminist hvis man ekskluderer sine egne? Feminisme handler i bunn og grunn om likestilling mellom alle kjønn, burde ikke vi feminister samles om kampene og feire seirene sammen, istedenfor å bruke tiden vår på å ekskludere hverandre?"

En inkluderende feminisme i praksis

Ingen er fri før alle er fri

Ingen er fri før alle er fri er en tekst som tar for seg flere problemer man har i likestillings kampen. Hvis man ikke kjemper sammen har man allerede tapt.

Utdrag fra teksten: "på samme måte har vi alt å tape på å ekskludere hverandre, overse hverandres opplevelser og rive hverandre ned."

Teksten handler nettop om dette, hvordan skape en inkluderende feminisme i praksis. 

Hva slags opplevelser de ulike kjønnene har og hvilke utfordringer ulike grupper møter på.

Utdrag fra teksten: "Kvinnedagen bør være en kampdag for eliminere alle strukturer som gir opphav til ulikhet,

ikke en dag for å styrke de binære idéene som gir opphav til små og store konsekvenser for marginaliserte personer."

 

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon