Open Site Navigation

Ingen er fri før alle er fri

Likestillingskampen er allerede tapt om man ikke kjempe for likestilling på generelt grunnlag. Kampen mot rasisme, kampen mot sexisme og kampen mot skeiv-utdertykkelse må alle kjempes sammen og ikke sette seg selv opp mot hverandre. 

 

Argumenter som “Transpersoners rettigheter skal ikke gå på bekostning av kvinners rettigheter” og “Transpersoner vil aldri bli undertrykket likt som cis kvinner fordi de ble ikke sosialisert som kvinner” er direkte feil og jobber mot det feminisme egentlig burde være. Man kan ikke sette likestillingskamper opp mot hverandre og måle hvem som blir mest undertrykt. 

 

Mange radikale feministiske organisasjoner er transeksuderende og argumenterer for at det er greit samtidig som de nekter for å være det. Å være en transperson betyr at man definerer seg som et annet kjønn en det man ble tildelt ved fødsel. Transpersoner kan være personer som definerer seg innenfor de binære kjønnene og utenfor de binære kjønnene. 

 

De som argumenterer for at de ikke er transekskuderende, samtidig som de fjerner mulighetene for ikke-binære som tidligere har definert seg som kvinner for å delta i organisasjoner og samlinger, er nettopp transekskuderende. Organisasjoner som bruker argumentasjon som i hovedsak går ut på at transpersoners rettigheter ikke skal gå utover kvinnersrettigheter er transfobiske, i den argumentasjonen anerkjenner man ikke at transpersoner som definerer seg som kvinner er kvinner. 

 

Det er også mange problemer som oppstår hvis man er en etnisk-minoritets kvinne. Du blir ofte fortalt av deler av kvinnebevegelsen at for eksempel det å bruke hijab eller andre religiøse hodeplagg er undertrykkende å bære. De blir møtt denne type argumentasjon uten at noen egentlig vet grunnen til at denne kvinnen velger å bære en hijab, og bidrar selv til å stigmatisere det å være en religiøs kvinne.

 

Når det kommer til argumenter som ingen menn er redd for å gå hjem alene på kvelden og ingen menn føler seg utrygg på byen, mener jeg overser homofiles og trans-menn sine opplevelser. Man kan ikke sette et kjønns-stempel på undertrykkende opplevelser som disse. Det er mange minoriteter som eksisterer innenfor de binære kjønnskategoriene som opplever mye av den samme undertrykkelsen som kvinner peker på når det kommer til seg selv.

 

Vi må stå sammen for en inkluderende likestillingskamp og frigjøringskamp. Vi har alt å vinne på å kjempe sammen, på samme måte har vi alt å tape på å ekskludere hverandre, overse hverandres opplevelser og rive hverandre ned.

 

Ingen er fri før alle er fri.

Aleksander Snarheim - Ansvarlig redaktør i Krenka

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon