Open Site Navigation

Kuttet av sine egne føtter

Noen “feminister” har gått til frontalangrep på de ikke-binære. I 8. marskomiteen i Oslo må man nå definere seg som kvinne for å ha tale, forslags og stemmerett i følge vedtektene. Dette skjedde etter Kvinnefronten og Kvinnegruppa Ottar fikk igjennom et forslag om at kun de som definerer seg som kvinne skal kunne delta, kontra de som ikke definerer seg som menn som det var tidligere. 

 

Hvorfor har man behov for å ekskludere en del av befolkningen som vil kjempe for kvinners rettigheter? 

 

I dagens Norge har vi to juridiske kjønn og har et cis-normativt samfunn, man blir ofte oppfattet som kvinne eller mann uavhengig av hva du selv definerer deg som. Mange ikke-binære har tidligere vært kvinner, og mange oppfattes av samfunnet som kvinner. De møter derfor på de samme sanksjonene fra samfunnet og manglene på rettigheter som de som definerer seg selv som kvinner, men de får ikke være med på kampen for sine egne rettigheter og sin egen frigjøringskamp. 

 

Kan man kalle seg feminist hvis man ekskluderer sine egne? Feminisme handler i bunn og grunn om likestilling mellom alle kjønn, burde ikke vi feminister samles om kampene og feire seirene sammen, istedenfor å bruke tiden vår på å ekskludere hverandre?

 

8. marskomiteen i Oslo har virkelig kuttet av sine egne føtter ved å ekskludere ikke-binære i kampen om et likestilt Norge. For hvordan skal vi stå sammen om ikke alle er med? 

 

Aleksander Snarheim - Ansvarlig redaktør i Krenka

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon