Open Site Navigation

En inkluderende feminisme

Hva vil det si at noe er kjønnet? THIS IS GENDERED, det første feministiske leksikonet på nett, foreslår to ulike, men sammenhengende definisjoner: At personer av ulike kjønnsidentiteter opplever noe ulikt basert på deres identitet, og at dette noe er formet av assosiasjoner en har med maskulinitet og femininitet. At Kleenex velger å lage større lommetørkler markedsført mot menn, trenger ikke å bety at noen som ikke identifiserer seg som mann opplever det å snyte seg i disse særlig annerledes. Assosiasjonene mellom størrelse og kjønn ser likevel ut til å ha preget markedsføringsavdelingen. Det å gå hjem på en strekning uten gatelys derimot, er allerede en helt annen opplevelse, hvor både ens kjønnsidentitet, men også hudfarge, legning, funksjonsevne og klasse kan være avgjørende for hvordan turen hjem oppleves. Hadde det ikke vært for sistnevnte hadde du kanskje vurdert en taxi?

 

Kvinnedagen bør være en kampdag for eliminere alle strukturer som gir opphav til ulikhet,

ikke en dag for å styrke de binære idéene som gir opphav til små og store konsekvenser for marginaliserte personer. Transekskluderende holdninger og fravær av intersektionalitet i likestillingsbevegelsen i Norge og andre deler av verden er ikke bare selvmotsigende, men skaper også hindringer for feminismens overordnede mål om å eliminere all ulikhet. Denne teksten gir konkrete helserelaterte eksempler på hvorfor nettopp dette er viktig.

 

De siste årene har kvinnehelse fått mer oppmerksomhet, fra fokus på diagnostisering av ADHD og ASD, til kronisk sykdom som endometriose og blodpropp i forbindelse med Covid-19 vaksinering. Nylig viste forskning at kvinner er mer enn 30% mer sannsynlig å dø, om operert av en mann. Forskningsprosjektet pekte på kjønnsstereotypier, forutinntatte meninger og ubevisste holdninger, samt ulikheter i kommunikasjon, mellommenneskelige egenskaper, arbeidsmåter og beslutningstaking mellom de kvinnelige og mannlige kirurgene i studien som årsak til dette funnet. Forutinntatte idéer og skadelige holdninger rundt kjønn finner man også i forbindelse med andre operasjoner, spesielt relatert til trans- og intersexpersoner. 

 

Transpersoner opplever ofte en vanskelig vei gjennom helsevesenet i Norge og verden. Mange Europeiske land krever fortsatt at transpersoner steriliseres eller er infertile for å få kjønnsskifteoperasjon, selv om dette har blitt fordømt av menneskerettighetsdomstolen. Intersex personer opplever samfunnets trang til å tenke i binære kategorier direkte på kroppen gjennom “kjønnsnormaliserende” operasjoner i tidlig alder. Slike inngrep går ut på å tildele et biologisk kjønn til intersex-kropper (kropper som ikke samsvarer med de binære definisjonene av biologisk kjønn), uten samtykke på spedbarn. Selv om de noen ganger utføres av medisinske og terapeutiske årsaker, er mange operasjoner rent kosmetiske. Disse irreversible inngrepene kan ha dramatiske konsekvenser, inkludert psykologiske belastninger som følge av å bli feilkjønnet, samt seksuell dysfunksjon og infertilitet.

​​

En inkluderende feminisme tar ikke bare for seg hvordan personer av ulike kjønn og kjønnsidentiteter opplever noe ulikt, men også hvordan andre aspekter av ens identitet spiller inn. Et godt eksempel på det er smertestillende medikamenter. De fleste reseptfrie midlene du kan kjøpe reseptfritt på apoteket har aldri blitt testet på kvinner. Disse midlene er kjent for å lindre plutselige smerter, men er imidlertid mindre effektive for langvarige smerter, som kroniske sykdommer. Dette er problematisk når 70 % av kroniske sykdommer rapporteres av kvinner, mens 80 % av smertestudier er utført på menn eller hannmus. Dette “smertegapet” mellom menn og kvinner i medisin begynner å bli mer og mer kjent, men mangler ofte nyanser rundt hvordan andre stereotypier og forutinntatte holdninger spiller inn. Melaninrike kvinner opplever at smertene deres blir systematisk ignorert. En gjennomgang av tidligere studier på smertebehandling konkluderte med at melaninrike pasienter hadde 40% mindre sannsynlighet for å få medisiner for akutte smerter, sammenlignet med hvite pasienter. For å lukke smertegapet må en ta i betraktning hvordan rasistiske holdninger er med på påvirke og forsterke ulikhetene vi ser i forbindelse med smerte og smertelindring.

 

Når THIS IS GENDERED argumenter for at feminismen må være inkluderende, og ta i betraktning hvordan kjønnsroller og forutinntatte idéer og holdninger rundt kjønn er skadelige for alle, gjelder dette også menn. Et helserelatert eksempel fra leksikonet er solkrem. I mange land, inkludert Norge, er andelen menn som dør av hudkreft høyere enn kvinner. En av grunnene til dette er at bruken av hudprodukter kan anses som lite maskulint. Innsmøring av solkrem, spesielt i selskapet av kun heterofile menn, kan også bli sett på som upassende på grunn av andre kjønnsstereotypier og negative holdninger rundt homofili. 

 

Kvinnedagen er en dag for å belyse hvilke utfordringer kvinner i all deres mangfold møter i Norge og verden. Dagen bør derimot ikke brukes på å forsterke binære idéer rundt kjønn, da disse er opphavet til ulikhetene vi ser i dag. Ved å gi konkrete eksempler på hvordan disse idéende har konsekvenser for ulike mennesker ønsker THIS IS GENDERED å gjøre feminismen praktisk og en del av våre hverdagslige samtaler. Disse eksemplene utgjør kun en håndfull av grunner for hvorfor en har grunn til å være krenka, hvorfor alle personlige opplevelser er politiske, hvordan ting henger sammen og hvorfor hver dag er en kampdag.

 

Alina Karlsen (hun/henne)

Medgrunnlegger av THIS IS GENDERED

*Ord med understrek refererer til eksisterende bidrag i leksikonet.

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon