Open Site Navigation

Volden som aldri tar slutt  

I dagens Norge liker vi å si at vi lever i et likestilt samfunn, hvor alle har de samme mulighetene. Er dette virkelig sant? 

 

Studier i Norge viser at en av ti kvinner opplever voldtekt minst en gang i løpet av livet. Ikke nok med det, men en av fem kvinner har blitt utsatt seksuelle overgrep og en av fire utsatt vold etter fylte 18 år. Det er snakk om en mye større gruppe enn det det er hos menn. Hvorfor er det sånn?

 

Menns vold mot kvinner har vært et tydelig problem i samfunnet så langt tilbake vi kan se. Hvorfor tar den aldri slutt, hvorfor er ikke vi enige om at dette ikke burde gå an? Kvinner har systematisk blitt undertrykket av loven, det sosiale og i arbeid veldig lenge. Disse faktorene har vært med på å skape et bilde av kvinnen som et mindreverdig objekt i eie av mannen. Vi kan fortsatt se at menn har gjennomgående mer makt is samfunnet og har enklere for å få makt enn det kvinner har. Vi setter alltid mannen over kvinnen, er det så rart at menn utøver vold mot kvinner da? 

 

Vi har langt fra likestilt samfunn, på ikke noen plan utenom i kanskje lovverket er kjønnene likestilt og har like muligheter. Hvis man skal kunne få en slutt på for eksempel menns vold mot kvinner er kjønnene nødt til å likestilles på mange flere plan enn kun i lovverket.

 

Så nei, vi har ikke alle like muligheter i Norge, langt derifra. Det er en skam at vi sier det. For kvinnene som opplever vold, seksuelle overgrep og voldtekt er vi det fjerneste fra et samfunn de kan leve helt fritt i.

Aleksander Snarheim - Ansvarlig redaktør i Krenka 

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon