Open Site Navigation

Vi snakker kun om sideeffektene av rasisme

Rasisme har blitt en del av den generelle samfunnsdebatten de siste årene. Rasisme har blitt en sak mange unge snakker høyt om og bærer nært hjerte. Alt fra rasistiske utsagn, kostymer av urfolk og blackface er satt på dagsorden, men vi debatterer kun sideeffektene av rasisme. Alle disse tingene er viktige å diskutere, men hva kommer det av at vi kun tar opp sideeffektene og ikke det strukturelle problemet rasisme er.

 

Grunnen til at mennesker opplever diskriminering er ikke på grunn av enkeltmennesker som utøver samme ugjerning om og om igjen. Diskrimineringen kommer fra en rasistisk struktur som er gjennomsyret i samfunnet vårt. Denne undertrykkende strukturen er grunnlaget for alle sideeffektene som mange opplever.

 

Ofte debatterer vi mikroaggresjoner ofte kalt hverdagsrasisme, men rasisme er så ekstremt mye mer enn som så. De tre hovedkategoriene man kan dele rasisme opp i er systematisk rasisme, mikroaggresjoner eller “hverdagsrasisme” og institusjonell rasisme. Alle disse kommer fra samme struktur. Det er strukturen som skaper undertrykkingen og diskrimineringen, så hvorfor debatterer vi den ikke?

 

For å virkelig sette rasismen ut av kraft må man ta tak i problemet fra rota. Vi kan ikke kun prøve å temme sideeffektene, på denne måten vil vi ikke kunne gjøre slutt på rasismen. Vi skal fortsette å rope høyt om urett, det er viktig at vi gjør. Fremover må vi også ta rasismen fra rota og rope høyt om det strukturelle problemet rasisme virkelig er.

Aleksander Snarheim - Ansvarlig redaktør i Krenka

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon