Open Site Navigation

Penger er makt

210 000 kr er medianinntekten i Norge for de uten samboerskap under 30 år, det er under fattigdomsgrensen i Norge. Penger er makt, og når en så stor del av Norges befolkning lever under fattigdomsgrensa er det grunn til bekymring.

 

Vi vet allerede at unge har mindre grunnlag for å delta i samfunnsdebatten, man møter mer hets, man blir tatt mindre seriøst og med et mye mindre økonomisk grunnlag enn resten av befolkningen blir makten din enda mindre.

 

I et demokratisk land burde makten til menneskene som lever i det være mye mer jevnt fordelt. Når unge ikke har samme mulighet til å sitte på makt som resten av befolkningen er det en stor gruppe mennesker med andre bekymringer og erfaringer som ikke blir representert. Det ser man veldig godt på den politikken regjeringen fører på student og skolepolitikk. De blir glemt fordi de ikke får muligheten til å delta i debatten i like stor grad som de andre.

 

I et liberalistisk og kapitalistisk samfunn som er tuftet på kapitalvekst for eierne er mulighetene for unge små for å sitte på økonomisk makt. Det er egentlig umulig for en student som får lite penger av staten og må jobbe som ekstrahjelp på cafe å få økonomisk makt, og derfor mindre mulighet til å påvirke den politikken som angår dem. 

 

Det er et stort demokratisk problem at unge faller ut på denne måten. Vi må fordele godene bedre, kun på denne måten kan man sikre en god fordeling av makt i samfunnet hvor alle har mulighet til å påvirke det som angår de. Det liberalistiske og kapitalistiske samfunnets mål er å skape muligheter for enkelt menneske, men det er nettopp det den ikke gjør, det frarøver oss makt og muligheter.

Aleksander Snarheim - Ansvarlig redaktør i Krenka

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon