Open Site Navigation

Hvorfor må vi være sånn?

Kjønn er noe veldig konkret, men også noe som er veldig abstrakt. Kjønn er noe vi blir tildelt ved fødsel, og med det kommer en hel del forventninger til hvordan vi skal være og oppføre oss. Hva slags kjønnsorgan du har setter forventningene til hva slags farge du skal ha på de klærne og rommet ditt når du er barn, hva slags leker du skal ha og hvilket navn du får. Det meste i livene våre er kategorisert i hvilket kjønn samfunnet oppfatter at du er helt fra du blir født til du dør. 

 

Hvor kommer disse forventningene fra? Ingenting ved fargen blå forteller at den tilhører gutter og ingenting ved jenter som tilsier at de skal være mer stille enn guttene utenom at de blir fortalt det. Så hvorfor er det sånn?

 

Kjønn skal jo ikke kunne tilsi din personlighetstype, hvordan du kler deg eller hva du skal jobbe med, men likevel er det fortsatt sånn. For at vi skal kunne oppnå full kvinnefrigjøring, sette en stoppe for homofobi og transfobi er vi nødt til å ta et oppgjør med disse kjønnsrollene som dikterer nesten hvert eneste individuelle liv på denne planeten. Fordi vi kommer ikke til å kunne si vi er likestilt hvis det fortsatt er en del av samfunnsnormene.

 

Hvilket kjønn du er tildelt burde i 2021 ikke ha noe å si på hva slags forventninger samfunnet har til deg. Hvorfor kan vi ikke bryte med kjønnsrollene uten å bli møtt med sanksjoner? Stereotypier og normer begrenser oss fra å leve et liv hvor vi er komfortable med oss selv. 

 

Så hvorfor må vi være sånn? Hvorfor må vi alle leve opp til forventningene? Jeg vil ikke være sånn, vil du?

Aleksander Snarheim - Ansvarlig redaktør i Krenka

  • Hvit Instagram Ikon
  • Hvit Facebook Ikon